Dolní expozice - přízemí
důlní technika, umělecké předměty

Návštěvníci zde mohou shlédnout expozici, zaměřenou na historii dobývání a kutání nerostných surovin na Jesenicku

 

 

 

Horní expozice - podkroví
minerály a horniny

V podkrovní expozici se nacházejí expozice minerálů a hornin těžených na Jesenicku